BIKE SINGBURI 2020 “สองน่อง ท่องเมืองสิงห์ แผ่นดินประวัติศาสตร์”

สิงห์บุรี จัดงาน BIKE SINGBURI 2020 “สองน่อง ท่องเมืองสิงห์ แผ่นดินประวัติศาสตร์” กับการปั่นจักรยานย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน BIKE SINGBURI 2020 “สองน่อง ท่องเมืองสิงห์ แผ่นดินประวัติศาสตร์”
นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม BIKE SINGBURI 2020 “สองน่อง ท่องเมืองสิงห์ แผ่นดินประวัติศาสตร์” ภายใต้ โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และศาสนา เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ของกลุ่มภาคกลางตอนบน รวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
สร้างโอกาส และกระจายรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นตามแนวคิด “ปั่นท่องเที่ยวแผ่น
ดินประวัติศาสร์ สัมผัสของดีเมืองสิงห์บุรี ในวิถี NEW NORMAL แลกเปลี่ยน..ใกล้ชิด วิถีชีวิตชุมชน” ปั่นบนเส้นทาง
SINGBURI AT FIRST SIGHT ถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวด้วย
จักรยานหนึ่งเดียวที่พาไปสัมผัสไฮไลท์เมืองสิงห์บุรี ที่ไม่ว่าใคร
ได้ยินก็ต้องรู้จัก ประกอบด้วย สถานที่รำลึกวีรกรรมอันกล้าหาญที่…อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
ไหว้พระวัดพระนอนจักรสีห์ ไหว้พระเสริมสิริมงคลพร้อมเช็คอิน
หน้าองค์พระใหญ่แห่งวัดพิกุลทอง UNSEEN สิงห์บุรี ไหว้หลวงพ่อทันใจ ณ วัดหน้าพระธาตุ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม กระจายรายได้จากการท่องเที่ยว และกระจายลงสู่พื้นที่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยให้นักปั่นทำกิจกรรมระหว่างทางคือถ่ายรูปกับผู้คนในพื้นที่ เช็คอิน และโพสโชเชียลติดแฮสแท็กจังหวัดสิงห์บุรี โดยจะเริ่มปั่นออกจากอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 1,200 คน