จัดการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม ให้กับ เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี

บริษัท เช้นจ์ 98 จำกัด ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม โชว์สวยงามและอลังการให้กับ เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี ซึ่งท่านสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ๆละ 4 รอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งแต่ละรอบมีการแสดงที่หลากหลาย สวยงาม อลังการ ที่หาชมได้ยากและมีความแตกต่างกันไป อาทิ 1.wonderful culture in the hills 2.the paradise of SIAM the land of smile. 3.journey around the world 4.Glow in the dark
ลองเข้ามาชมสัมผัสมิติใหม่ของการแสดง และเที่ยวชมความอลังการของไนท์ ซาฟารี เชียงใหม่
#change98 #เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี #การแสดงมิติใหม่