การสัมมนาสาธารณะ หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 11

การสัมมนาสาธารณะ
หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 11
เรื่อง ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 63 ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ช.

…โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก
พณ ท่านหลีกภัย ประธานรัฐสภา
ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ” พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาสาธารณะฯ ในภาคเช้า และยังได้รับเกียรติจาก
คุณวรวิทย์ เจนธนากุล ประธาน นยปส. รุ่นที่ 11 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้อีกด้วย

#Organize_by_CHANGE98
#change98