พิธีปล่อยขบวนคาราวาน หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

พิธีปล่อยขบวนคาราวาน หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
ณ พระลานพระราชวังดุสิต